65-on.gif (565 bytes)

Podelitev priznanj mladim raziskovalcem
Obisk ministra za znanost
Obiski tujih predstavnikov
Razno

 

PODELITEV PRIZNANJ MLADIM RAZISKOVALCEM

5. maja 1997 je bila na Institutu "Jozef Stefan" tradicionalna slovesnost podelitve priznanj mladim raziskovalcem.

Na IJS se je do sedaj usposabljalo okrog 550 mladih raziskovalcev, od katerih jih je 505 koncalo magistrski ali doktorski studij. Lani je raziskovalno delo na podrocju fizike, kemije, biokemije, mikrobiologije, metalurgije, geologije, elektrotehnike, jedrske tehnike, jedrske energetike, racunalnistva in informatike z magisterijem zakljucilo 20, z doktoratom pa 31 mladih raziskovalcev.

Na slovesnosti je prisotne nagovoril prof. dr. Robert Blinc in poudaril, da pred novimi raziskovalci ni enostavne poti, a ce bodo drzale ministrove obljube, se bo zanje vendar naslo mesto v slovenski znanosti. Minister za znanost in tehnologijo dr. Lojze Marincek pa je izrazil podporo usposabljanju mladih raziskovalcev in nadaljevanju tega projekta.

Priznanja Instituta "Jozef Stefan" in Ministrstva za znanost in tehnologijo je v prisotnosti dr. Lojzeta Marincka podelil direktor instituta prof. dr. Vito Turk.

 

OBISK MINISTRA ZA ZNANOST

Dne 21.4.1997 je IJS prvic obiskal novi minister za znanost in tehnologijo dr. Lojze Marincek. Vodstvo instituta je predstavilo delovanje nase institucije, raziskovalno delo ter povezanost z industrijo, Univerzama v Ljubljani in Mariboru. Pogovori so potekali v prijetnem in delovnem vzdusju, tako da je za predvideni ogled laboratorijev zmanjkalo casa. Prestavili so ga na 5. maj 1997, ko je minister ponovno obiskal institut zaradi podelitve priznanj mladim raziskovalcem. Ob tej priloznosti si je ogledal Tehnoloski park ter nekatere laboratorije instituta.

 

OBISK AVSTRIJSKEGA VELEPOSLANIKA V SLOVENIJI

7. maja 1997 je institut obiskal avstrijski veleposlanik v Sloveniji, dr. Gerhard Wagner. Sprejel ga je direktor instituta prof. dr. Vito Turk. Gosta sta spremljala se avstrijski kulturni atase g. Maximilian Eichinger in direktor Avstrijskega instituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, dr. Miroslav Polzer.

Po krajsi predstavitvi dejavnosti Instituta "Jozef Stefan" in dosedanjega sodelovanja z Avstrijo so si gostje ogledali tudi nekaj laboratorijev. Pestrost in kvaliteta raziskovalnega dela sta bili za goste tako zanimivi, da so obisk zakljucili v poznih popoldanskih urah.

 

 

OBISK INDIJSKIH DELEGACIJ

6. in 10. februarja 1997 sta Institut "Jozef Stefan" obiskali visoki delegaciji Indije. Sprejel ju je direktor instituta prof. dr. Vito Turk, pri pogovorih pa so sodelovali se pomocnik direktorja prof. dr. Tomaz Kalin, predsednik znanstvenega sveta prof. dr. Robert Blinc prof. dr. Franc Gubensek ter vodje odsekov. V sklopu obiskov sta si delegaciji ogledali tudi nekaj laboratorijev, kjer so jim podrobneje predstavili raziskovalne dosezke.

 

 

SODELOVANJE NA KONGRESU INFO-ETHICS

V Monacu je med 10. in 12. marcem 1997 potekal 1. mednarodni kongres o eticnih, pravnih in druzbenih vidikih digitalnih informacij (First International Congress on Ethical, Legal, and Societal Aspects of Digital Information). Pod okriljem UNESCA je sodelovalo vec kot 230 udelezencev z vsega sveta, ki so jim bili skupni naslednji cilji:

Na povabilo UNESCA, sta se kongresa udelezila predstavnika Laboratorija za odprte sisteme in racunalniske mreze mag. Tomaz Klobucar in Franci Mocilar. Na razstavi, ki je potekala v okviru kongresa sta predstavila aktivnosti in dosezke laboratorija na podrocju varnosti v racunalniskih omrezjih. Razstavni prostor sta opremila s panoji in pisnim materialom; imela pa sta tudi vec demonstracij programa za zagotovitev varne elektronske poste in agencije za certificiranje javnih kljucev (SI-CA).

Nasa agencija je vkljucena v evropsko infrastrukturo agencij za certificiranje javnih kljucev (CA), ki se gradi v sklopu projekta ICE-TEL iz cetrtega okvirnega programa Evropske skupnosti. Po mnenju mag. Klobucarja je bila predstavitev dobro sprejeta, se posebej v krogih, ki so z varnostjo v racunalniskih omrezjih podrobneje seznanjeni. Med drugimi sta si z velikim zanimanjem in odobravanjem ogledala nas razstavni prostor tudi svetovalec ameriskega podpredsednika Ala Gorea in predstavnik foruma ILPF (International Law and Policy Forum), ki je pobudnik izdelave pravil poslovanja agencij za certificiranje v elektronskem trgovanju.

Prisotnost Laboratorija za odprte sisteme in racunalniske mreze na kongresu Info-Ethics je poleg predstavitve rodila ze prve sadove, saj so stekli dogovori o nadaljnjem sodelovanju z UNESCOM v njegovih izobrazevalnih aktivnostih na podrocju poucevanja o varnosti v racunalniskih omrezjih.

 

RAZSTAVA HUIQIN WANG

Stara in sodobna umetnost, ki hkrati povezuje vzhod in zahod, se v ilustracijah in svitkih kitajsko-slovenske slikarke Huiqin Wang kaze kot skrivnosten spev uglaseno umirjenih barv in nezno stiliziranih oblik. Njene barvne ilustracije, ki so vse nastale v devetdesetih letih, so nedvoumno zasnovane na pripovedkah, ki jim slikarka na tradicionalni osnovi zavestno sledi. V znacilne, njej bolj kot nam znane podobe daljnih krajev vdihuje zivljenje in ustvarja vtis gibanja. Kot je mati iz staroveske kitajske pripovedke vse dni po sliki tkala in so ji pod rokami rasli nepopisno lepi ptici, roze in zivali ter je bilo na brokatni podobi vse, kar ji je srce pozelelo, tako se zdi, da nastajajo tudi ilustracije Wangove, potrpezljivo in z jasno vizijo. V njenem notranjem svetu se je z novimi ustvarjalnimi moznostmi v preteklem poldrugem desetletju prepletalo zatajevano domotozje z neznostjo in nemirom ter vznemirjenjem in vztrajnostjo, kar ji je prineslo uspeh in priljubljenost. Pri nas se je Wangova umetnisko popolnoma uveljavila ze s prvimi ilustracijami za knjigo pravljic kitajskih manjsin z naslovom "Brokatna podoba", za katero je leta 1993 prejela tako Levstikovo nagrado kot tudi priznanje Hinka Smrekarja na 1. slovenskem bienalu ilustracije v Ljubljani.

 

OBISKI

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K-1)

Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)

Odsek za keramiko (K-5)

Odsek za teoreticno fiziko (F-1)

Odsek za reaktorsko fiziko (R-1)

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2)

Odsek za kemijo okolja (O-2)

Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K-3)

Center za energetsko ucinkovitost (CEU)

Odsek za fiziko trdne snovi (F-5)

Odsek za racunalnisko avtomatizacijo in regulacije (E-2)

Izobrazevalni center za jedrsko tehnologijo Milana Copica (ICJT)

Center za racunalnisko tehnologijo (CT2)

Odsek za reaktorsko tehniko (R-4)

Odsek za inteligentne sistem (E-8)