58-off.gif (552 bytes)

Obisk Nobelovega nagrajenca prof. dr. Jamesa W. Cronina
Obisk brazilske delegacije
Obisk ministra za okolje in prostor
Razno

 

 

 

OBISK NOBELOVEGA NAGRAJENCA PROF. DR. JAMESA W. CRONINA

Prof. dr. James Watson Cronin je bil rojen 29. septembra 1931 v Chicagu, Illinois, ZDA, kjer je leta 1955 doktoriral in je od leta 1971 univerzitetni profesor. V zacetku se je ukvarjal s studijem eksperimentalne fizike osnovnih delcev, od leta 1986 pa je podrocje njegovih raziskav astrofizika kozmicnih zarkov. Za svoje raziskovalno delo je prof. Cronin prejel veliko priznanj, leta 1980 tudi Nobelovo nagrado za fiziko.

Eksperimentalno delo prof. Cronina, ki je bilo nagrajeno z Nobelovo nagrado, je bilo objavljeno v Physical Review Letters leta 1964. Avtor je porocal o opazovanju prehoda dolgozivega nevtralnega K mezona v dva (elektricno) nabita piona. Ceprav ni ocitno, pa to odkritje nakazuje zelo majhno razliko fizikalnih zakonov v vesolju, v katerem prevladuje masa oz. antimasa. Prej so fiziki mislili, da obstaja popolna simetrija med maso in antimaso. Andrej Saharov je leta 1967 uporabil to majhno asimetrijo {tehnicno imenovano razbitje nabojne paritete (CP)}, da bi razlozil, kako se je z maso prevladujoce vesolje razvilo iz zgodnjega vesolja, ki je imelo enako kolicino mase in antimase.

Prof. Cronina je ob njegovem obisku na IJS sprejel pom. direktorja prof. dr. Tomaz Kalin. Med obiskom si je dr. Cronin ogledal Odseka za fiziko trdne snovi in eksperimentalno fiziko osnovnih delcev ter imel predavanje Visoko energijski kozmicni zarki: makroskopske energije v mikroskopskih delcih.

 

 

 

OBISK BRAZILSKE DELEGACIJE

16. junija 1997 je bila na obisku v Sloveniji brazilska delegacija. Obiskala je tudi Institut "Jozef Stefan", kjer je bila slovesnost ob podpisu sporazuma o znanstvenem in tehnoloskem sodelovanju med IJS in FIEMG-Federation of Industries of the State of Minas Gerais Through SESI, SENAI and IEL.

Sporazum sta podpisala direktor instituta prof. dr. Vito Turk in Stefan Bogdan Salej, predsednik FIEMG, Minas Gerais, Brazilija. Besedilo sporazuma govori predvsem o izmenjavi znanstvenih in tehnoloskih informacij ter strokovnjakov, o skupnem delu pri znanstvenih publikacijah in raziskavah, organizaciji seminarjev in solanju kadrov. Podrocja, na katerih bi ta izmenjava potekala, so: biokemija, biotehnologija, avtomatika, biokibernetika in robotika, tanke plasti in povrsine, keramika in fizika trdne snovi.

Delegacijo, ki jo je vodil guverner dr. Eduardo Brandao de Azeredo, so sestavljali brazilski drzavni sekretarji za industrijo, trgovino in turizem, promet in javna dela ter kmetijstvo, ambasador Brazilije z Dunaja, osem brazilskih novinarjev in 34 clanov brazilske gospodarske delegacije. Spremljali so jih minister za znanost in tehnologijo R Slovenije dr. Lojze Marincek in predstavniki ministrstva za zunanje zadeve.

Gostje so si ogledali laboratorije odsekov za fiziko trdne snovi, keramiko, avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, biokemijo, kemijo okolja in Tehnoloski park Ljubljana.

 

 

 

 

OBISK MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dne 17.6.1997 je IJS obiskal minister za okolje in prostor dr. Pavle Gantar. Sprejel ga je prof. dr. Vito Turk, pri pogovorih pa so sodelovali tudi vodje oz. predstavniki odsekov, ki so imeli moznost seznaniti ministra o najbolj perecih problemih s podrocja varstva okolja.

Ob tej priloznosti si je minister ogledal laboratorije odsekov za kemijo okolja, fiziko nizkih in srednjih energij, anorgansko kemijo in tehnologijo ter Tehnoloski park Ljubljana.

 

 

 

 

OBISK DR. TOMA HIGGINSA

Dr. Tom Higgins, direktor svetovalne skupine CIRCA Group, EUROPE LTD z Irske, ki je ocenjeval razmere na raziskovalnem podrocju v drzavah srednje in vzhodne Evrope, ki so v tranziciji, je bil 29. maja 1997 na obisku na IJS. Sprejel ga je direktor instituta prof. dr. Vito Turk. Pri pogovoru so sodelovali tudi vodje odsekov. Dr. Higgins si je ogledal nekaj laboratorijev odsekov za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, racunalnisko avtomatizacijo in regulacije, kemijo okolja ter biokemijo in molekularno biologijo.

Dr. Higgins je za Slovenijo ugotovil zmanjsevanje raziskovalnih institutov, manjsi obseg aplikativnih raziskav in znizevanje obsega sodelovanja z industrijo. Negativno je ocenil sedanjo politiko univerze, saj ni dovolj odprta za sodelovanje z raziskovalnimi instituti. Mnenje dr. Higginsa o Institutu "Jozef Stefan" je bilo zelo dobro.

 

 

REGIONALNI TEČAJ O METODAH NADZORA JEDRSKIH OBJEKTOV

Med 16. in 20. junijem 1997 je Izobrazevalni center za jedrsko tehnologijo Milana Copica organiziral regionalni tecaj o metodah nadzora jedrskih objektov. Seminar je vodil dr. Andrej Stritar.

Predavatelji seminarja so bili iz tujine, in sicer: g. Staffan Forsberg, Swedish Nuclear Power Inspectorate, Svedska, g. Edward Greenman, Safety Assessment Consult, Illinois, ZDA, in g. Jean-Pierre Van Cauwenberghe, AV Nuclear, Belgija.

Seminar je bil namenjen upravnim telesom za nadzor jedrskih objektov v drzavah srednje in vzhodne Evrope. Udelezenci tecaja so razsirili in poglobili svoja znanja o organizaciji nadzora jedrskih objektov in o izvajanju upravnih postopkov.

 

 

 

RAZSTAVA VALENTINA OMANA

20. maja 1997 je bilo na IJS odprtje razstave Valentina Omana. Odprla sta jo dr. Gerhard Wagner, veleposlanik Republike Avstrije, in prof. dr. Vito Turk, direktor IJS. Razstava je bila organizirana s pomocjo oddelka za kulturo Veleposlanistva Republike Avstrije v Sloveniji v okviru Evropskega meseca kulture. Na otvoritvi je nastopila harfistka Mojca Zlobko.

Valentin Oman je bil rojen 14. decembra 1935 v Stebnu v Carinzi pri Beljaku v Avstriji. Studiral je na Akademiji za uporabno umetnost na Dunaju pri prof. Hildi Schmidt-Jesser. Leta 1963 je koncal specialko za tiskovno grafiko pri prof. Riku Debenjaku na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Od leta 1963 je imel Valentin Oman preko sto samostojnih raziskav, se vec skupinskih, rad pa se udelezuje slikarskih kolonij, se posebno v zadnjih letih. Njegova dela se nahajajo v galerijah in muzejih ter v mnogih javnih in zasebnih zbirkah po svetu. Kot svobodni umetnik zivi na Dunaju.

 

 

OBISKI

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K-1)

Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)

Odsek za teoreticno fiziko (F-1)

Odsek za reaktorsko fiziko (R-1)

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2)

Odsek za kemijo okolja (O-2)

Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K-3)

Center za energetsko ucinkovitost (CEU)

Odsek za fiziko trdne snovi (F-5)

Odsek za racunalnisko avtomatizacijo in regulacije (E-2)

Center za racunalnisko tehnologijo (CT2)