65-on.gif (565 bytes)

Srečanje sodelavcev IJS
Obisk delegacije British Aerospace
Obisk ruske delegacije
Obisk predstavnikov francoske ambasade
Razvoj soproizvodnje toplote in elektrike za učinkovitejše ravnanje z energijo
Razno, obiski

 

 

 

 

SREČANJE SODELAVCEV IJS

Dne 28. januarja je direktor Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Vito Turk, priredil srečanje s sodelavci instituta, ki so se upokojili v letih 1996 in 1997, ter s sodelavci, ki so z opravljenimi doktorati v preteklem letu vstopili v novo obdobje raziskovalnega dela.

 

3.jpg (47021 bytes)2.jpg (43687 bytes)

 

 

OBISK DELEGACIJE BRITISH AEROSPACE

Dne 16. decembra 1997 je direktor Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Vito Turk, sprejel tričlansko delegacijo British Aerospace, ki so jo sestavljali podpredsednik British Aerospace, odgovoren za Evropo, g. Julian Scopes, prof. dr. Steve Grigg, predstojnik sektorja za izobraževanje in znanost, ter dr. Gabriel Komissar, predstavnik British Aerospace, odgovoren za sodelovanje s Slovenijo. V sklopu obiska so se gostje sestali z vodji nekaterih odsekov in se seznanili z njihovim delom.

British Aerospace, ena večjih evropskih in svetovnih korporacij, se je na začetku leta 1997 odločila za njeno poslovno navzočnost v R Sloveniji. V tem času je razvila visoko stopnjo sodelovanja z Ministrstvom za obrambo RS in se hkrati odločila za strateško dolgoročno poslovno sodelovanje z Iskro. V mesecu novembru so predstavniki British Aerospace opravili orientacijske razgovore o možni razširitvi sodelovanja na področju izobraževanja in znanosti, raziskovalnih in razvojnih projektov na Institutu "Jožef Stefan" in z dekani Fakultet za strojništvo, elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani ter Fakultet za elektrotehniko in računalništvo ter strojništvo v Mariboru. British Aerospace ima znotraj korporacije razvit lasten sektor za izobraževanje in znanost z lastnim univerzitetnim študijem in mrežo znanstveno raziskovalnih projektov ter sodelovanj po vsem svetu.

 

 

OBISK RUSKE DELEGACIJE

Ruska delegacija v sestavi: prof. dr. Viktor J. Arenc in prof. dr. Sergei P. Kapitsa, podpredsednika Russian Academy of Natural Sciences (RANS) ter prof. dr. Irina L. Demyanova, pomočnica podpredsednika RANS in prof. dr. Vladimir G. Timinski, generalni sekretar RANS, so bili 21. januarja gostje Instituta "Jožef Stefan". Sprejeli so jih direktor prof. dr. Vito Turk, pomočnik direktorja prof. dr. Tomaž Kalin in predsednik znanstvenega sveta prof. dr. Robert Blinc. V sklopu obiska so gostom predstavili institut in delo nekaterih odsekov. Prof. dr. Sergei P. Kapitsa je imel med obiskom predavanje z naslovom "Dynamics of the population of the Earth".

V okviru obiska je bila prof. dr. Igorju Emriju z Univerze v Ljubljani, Centra za eksperimentalno mehaniko, podeljena medalja Kapitsa, za doprinos k razumevanju časovno-odvisnega mehanskega obnašanja polimerov in kompozitov (model Knauss-Emri). Nelinearni model Knauss-Emri je trenutno edini, ki omogoča modeliranje nelinearnega časovno-odvisnega vedenja polimernih in kompozitnih materialov v okolici faznega prehoda pod vplivom kombiniranega delovanja temperature, vlage in mehanske obremenitve. Za razliko od nekaterih drugih modelov je edini, ki omogoča tudi modeliranje procesa fizikalnega staranja, ki je posledica hitrih temperaturnih, vlažnostnih in/ali tlačnih sprememb.

Medaljo Kapitsa podeljuje Russian Academy of Natural Sciences za vrhunske prispevke v naravoslovnih znanostih in inženirstvu. Imenovana je po ruskem znanstveniku, Nobelovemu nagrajencu za fiziko P. l. Kapitsu. Prof. Emri je bil ob tej priložnosti izvoljen tudi za tujega člana Ruske akademije naravoslovnih znanosti.

 

 

OBISK PREDSTAVNIKOV FRANCOSKE AMBASADE

14. januarja sta IJS obiskala ga. Cristine Schell, direktor L`Institute Francaise Charles Nodier, in g. Eric Saugier, Atache de Cooperation Scientifique, predstavnik Francoske ambasade v Sloveniji. Sprejela sta ju prof. dr. Vito Turk in prof. dr. Tomaž Kalin. Gostoma so predstavili delo nekaterih odsekov, ki sodelujejo s Francijo pri mednarodnih projektih PROTEUS.

 

 

RAZVOJ SOPROIZVODNJE TOPLOTE IN ELEKTRIKE ZA UČINKOVITEJŠE RAVNANJE Z ENERGIJO

Ob pričetku dela pri projektu "Program razvoja soproizvodnje v Sloveniji" so Institut "Jožef Stefan" obiskali veleposlanik Republike Italije dr. Massimo Spinetti ter predstavniki slovenskega Ministrstva za znanost in tehnologijo ter Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Izvajalci projekta so: FIRE, Rim (Italijanska zveza za učinkovito rabo energije, ki deluje v povezavi z vodilno nacionalno raziskovalno-razvojno organizacijo ENEA), Center za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" in naše največje elektro-distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana.

V priložnostnem nagovoru je italijanski veleposlanik poudaril, da vidijo projekt kot eno izmed dejanj v novem zagonu regionalnega sodelovanja, ki vključuje Slovenijo, Madžarsko in Italijo. Tristransko pobudo so podpisali predsedniki treh vlad maja letos v Budimpešti in bo imela pomembne učinke v vseh smereh; znanstvena in industrijska sfera bosta pri tem neposredno sodelovali. S tem tudi ta projekt presega samo sedanji obseg (vrednost projekta je 900 milijonov lir, od tega je italijanska vlada prispevala 539 milijonov), čeprav ima že ta ambiciozne cilje. Italija na osnovi letos sprejetega zakona ustanavlja v Trstu Center srednjeevropske pobude. Center se bo poleg političnih, gospodarskih in finančnih zadev ukvarjal tudi z znanstveno-tehnološkimi. Pri tem bo še posebej razvijal regionalno sodelovanje na področjih, ki so skupnega pomena, začenši z vprašanji energetike in okolja.

 

 

RAZSTAVA SLIK DORE PLESTENJAK IN DOMNA SLANE

V mesecu januarju sta na Institutu "Jožef Stefan" svoje slike predstavila Dora Plestenjak in Domen Slana.

Dora Plestenjak je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Diplomirala je leta 1958 pri prof. Maksimu Sedeju. Dora Plestenjak je prepričana, da slika na steni ni samo znak, ki opozarja na nevarnost, temveč okno v lepši svet, ki ga sama vidi in na vso moč hoče, da bi ga videli tudi drugi.

Domen Slana je diplomiral leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Andreju Jemcu.

7.jpg (38136 bytes) 5.jpg (34149 bytes)
Dora Plestenjak: Loka v megli Dora Plestenjak: Loške strehe

 

4.jpg (53802 bytes) 6.jpg (41528 bytes)
Domen Slana:Sora Domen Slana: Otočec

 

 

RAZSTAVA SLIK FRANCA NOVINCA

12. februarja smo na na Institutu "Jožef Stefan" odprli razstavo slik Franca Novinca.

Franc Novinc se je rodil 24. novembra 1938 v Godešiču pri Škofji Loki. Leta 1959 je maturiral na Šoli za oblikovanje v Ljubljani, leta 1964 pa diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Francetu Miheliču in prof. Maksimu Sedeju. Od leta 1968 je sodeloval na številnih selekcioniranih skupinskih razstavah v Evropi, Afriki, Severni in Južni Ameriki ter Aziji. Imel je sedemdeset samostojnih razstav. Je dobitnik številnih nagrad doma in v tujini. Zaposlen je kot redni profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Živi in ustvarja v Škofji Loki.

Z občutljivostjo, s katero je temeljna pojavnost barve pravzaprav presežena, slikar Franc Novinc izraža intimna spoznanja prostora in časa, v katerem biva. V zanj značilni atmosferi škofjeloskega okolja slikar predvsem z barvo, s to zanj osnovno likovno prvino, išče odgovore na bistvena vprašanja človekove eksistence. S samosvojo, slikarsko ekspresivno, z vitalnostjo nasičeno likovno govorico pa ohranja osebnostni ustvarjalni naboj tako, da samozadostno vzpostavlja pravo razmerje med čutnim in razumskim ter med domišljijo in resničnostjo.

 

1.jpg (45579 bytes)

10.jpg (71607 bytes) 9.jpg (63300 bytes) 8.jpg (97145 bytes)
Vozovi pšenice Poletno popoldne Vrane letijo spat

 

 

 

wpe8.jpg (21745 bytes)

 

 

OBISKI

Odsek za teoretično fiziko (F-1)

 1. Odsek je dne 12.1.1998 obiskal prof. dr. Richard E, Waugh iz Oddelka za farmakologijo in fiziologijo Medicinskega centra Univerze v Rochestru, New York, ZDA. V sklopu obiska je imel predavanje "Formation and mechanical equilibrium of lipid microtubes (Tethers). The difference the membrane skeleton makes".

Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K-3)

 1. Dne 12.1.1998 so bili na obisku I. Ciznar in T. Trnovec z Instituta za preventivno medicino v Bratislavi in T. Cook z Univerze v Iowi. Namen obiska je bil pregled do sedaj opravljenega dela in priprava programa za leto 1998 v okviru projekta Fogerty, ki poteka na Mednarodnem institutu za varstvo okolja, katerega član je tudi IJS.
 2. Prof. dr. Mauro Causa in prof. dr. Genaro Mentasti, Univerza v Torinu, Italija, sta bila med 2. in 4. februarjem 1998 gosta odseka v okviru sporazuma o znanstvenem sodelovanju med obema institucijama. Namen obiska je bil pregled možnosti za prijavo mednarodnega projekta na področju teoretične kemije.

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K-1)

 1. Med 19. in 22. decembrom 1997 je bil na delovnem obisku v okviru slovensko-francoskega sodelovanja dr. Alain Tressaud, Institut de Chimie de la Matiere Condensee, Bordeaux, Francija.

Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F-9)

 1. V okviru priprav na eksperiment HERA-B je bil med 26.1. in 1.2.1998 na obisku Ignacio Arino z Univerze v Barceloni. Sodeloval je pri razvoju računalniškega programa za analizo eksperimentalnih podatkov.

Odsek za fiziko trdne snovi (F-5)

 1. Med 8. in 24.12.1997 je bila na obisku dr. Fani Milia, National Center for Scientific Research Demokritos, Institute for Materials Sciences, Aghia Paraskevi Attikis, Grčija. Obisk je bil namenjen nadaljevanju skupnih raziskav faznih prehodov v inkomenzurabilnih sistemih.
 2. V sklopu nadaljevanja skupnih raziskav inkomenzurabilnih sistemov in spinskih stekel je bil med 5. in 14. januarjem 1998 gost odseka prof. dr. Raymond Kind, ETH, Institut für Quantenelektronik, Zürich, Svica.
 3. Dr. Danilo D. Lasič, MegaBios Corporation, Burlingame, California, ZDA, je bil 8. in 9. januarja gost odseka. V okviru odsečnih seminarjev je imal med obiskom dve predavanji z naslovoma: "Liposomi v genski terapiji" in "Interakcije liposomov s celicami".
 4. V okviru izmenjave strokovnjakov po pogodbi o znanstveno-tehničnem sodelovanju med Slovenijo in Nemčijo je bil med 19. in 24.1.1998 na obisku dr. Gerald Hinze, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Physikalische Chemie, Maiz, Nemčija.
 5. Dne 26. januarja 1998 je bila na obisku dr. Marina Kveder z Instituta Rudjer Bosković, Zagreb. Dr. Kvedrova je sodelavka pri slovensko-hrvaškem projektu na področju raziskovanja lipoproteinskih kompleksov.
 6. Med 7. in 10. februarjem 1998 je IJS obiskal prof. dr. John Bjorkstam, Department of Electrical Engineering, University of Washington, Seattle, ZDA. Prof. Bjorkstam je strokovnjak za magnetno resonanco neurejenih sistemov. Na odseku je imel seminar o rezulatih novejših raziskav s tega področja.
 7. V prvi polovici letošnjega leta bo na odseku izjemno ugleden znanstvenik in eden vodilnih strokovnjakov za kristalno optiko, dr. Andrej Vasilevich Kityk. V okviru šest mesečnega obiska bo postavil sistem za elipsometrijo tankih in vmesnih plasti. To je nova optična metoda, ki jo bodo na odseku uporabljali pri študiju faznih prehodov na površinah in mejnih plasteh tekočih kristalov.

Odsek za reaktorsko tehniko (R-4)

 1. V okviru slovensko-nemškega projekta je bil od 31.1. do 6.2.1998 na delovnem obisku d. Heinz Riesch-Oppermann, Forschungszentrum, Karlsruhe.

Pisarna za prenos tehnologije

 1. IJS je obiskal ekspert Danish Technological Institute g. Karl Lorenz Schwennesen.

Odsek za reaktorsko fiziko (R-1)

 1. Med 15. in 17.12.1997 je bila v okviru mednarodnega projekta PROTEUS na obisku dr. Marielle Danielle Dupuoy, Laboratoire de Recherche de Base en Sodification, CEA/CEREM, Grenoble, Francija
 2. V okviru Protokola o sodelovanju med Združenim institutom za jedrske raziskave, Dubna, Rusija in IJS je bil med 19.1. in 2.2.1998 na obisku mag. A. N. Golovchenko. V okviru obiska so dokončali izvrednotenje jedrskih sledi z avtomatskim sistemom TRACOS.
 3. V mesecu februarju je prisel na obisk prof. dr. S. A. Durrani, Univerza v Birminghamu. Poleg pogovorov o sodelovanju je bil udeležen tudi kot član pri zagovoru doktorske disertacije.

Laboratorij za odprte sisteme in računalniške mreže (E-5)

 1. 19. in 20.2.1998 je na IJS gostoval prof. dr. David Chadwick. V sklopu obiska je imel predavanje z naslovom "Implementing public key infrastructure for SME electronic commerce - experience from North England initiative".

Odsek za digitalne komunikacije in mreže (E-6)

 1. Med 7. in 9.1.1998 so na odseku organizirali sestanek projekta COP 708. Sestanka sta se udeležila prof. dr. Vejražka in prof. dr. Sykora z Univerze v Pragi ter prof. T. Pollet z Univerze v Gentu.

Odsek za računalniške sisteme (E-7)

 1. Prof. dr. Jim Cooling, Loughborough University of Technology, Velika Britanija, je imel med svojim obiskom 22.12.1997 predavanje z naslovom "Performance modelling in hardware-software codesign".

Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)

 1. 5. in 6.2.1998 je bil na obisku prof. dr. Imoto Taiji, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Fukuoka, Japonska. Med obiskom je imel predavanje.